Atilla Yıldıztekin 7 Deniz Dergisi

Category : 7 Deniz Dergisi

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Fuar Lojistiği ''

İkinci Dünya savaşından sonra Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi çalışılmalarının sonucu sermaye, iş gücü, üretim, tüketim, hizmetler ve bilgi küreselleşmiş bir hale gelmiştir. Çokuluslu şirketler 2000 yılında dünya ticaretinin % 25’ini gerçekleşt...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Denizi Kara Yoluna ve Demiryoluna Bağlamak ''

Küreselleşmenin durdurulamaz etkisiyle Dünya ticareti hızla büyümekte. Ekonomik gelişmeler, ölçek büyüklükleri ürünlerin fiyatlarını ucuzlatıyor ve küresel rekabetin de etkisiyle artık daha fazla tüketiyor, daha fazla üretiyor ve daha fazla taşıyoruz...