Atilla Yıldıztekin Dergi L

Category : Dergi L

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Lojistik Sektöründe Fırsatlar ve Riskler ''

2004 yılında adında lojistik olan şirketlerimizin içinde, cirosu 100 milyon Dolar’ı aşan şirket sayısı 4 adetti. 2007 yılı satışlarına baktığımızda 100 milyon Dolar limitini aşan şirket sayısının en az 10 adet olduğunu görmekteyiz. Bu şirketler içind...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Lojistik Şirketlerimiz Satılabilir mi? ''

Küreselleşmenin en belirgin göstergesi sermayenin dolaşımının serbest bırakılmasıdır. Yatırım gücü, sermaye artık çeşitli kanallarla dünyanın her yerine internet üzerinden bir anda ulaşabilir hale geldi. Fonlar, bankalar, yatırım kurumları, danışman...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' ​L dergisi için yazı ''

Başlangıçlar hep güzeldir. Hayatımızın her döneminde farklı başlangıçlar yaşarız. Okulun ilk gününde, yeni yılın ilk sabahında, işe ilk başladığımız günde, evliliklerimizin balayında, yeni bir projede, başladığımız işler bize bir temiz sayfaya ilk ke...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Lojistik sektöründe risk ve kriz yönetimi ''

Çalışan her sistem varlığını devam ettirmek için üretmek zorundadır. Kurumların da varlıkları uzun dönem performanslarını korumak, hatta geliştirmek için kullanılır. Ölçülebilir performansların başında da elde edilen ticari kazanç yani kar gelmektedi...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Lojistik Şirketlerinde Küreselleşme ''

İkinci dünya savaşını kaybeden ülkeler yetişmiş insan güçlerinde, doğal kaynaklarında, ekonomilerinde, üretimlerinde yerine konulamayacak kadar büyük kayıplarla karşı karşıya kaldılar. Savaştan galip çıkan ülkeler de en az bu ülkeler kadar sıkıntılı...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Lojistiğin yarattığı rekabet avantajı ''

Lojistik konusunda en yetkili kurum olan CSCMP ( Counsul of Supply Chain Professionals) Lojistiği, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki mal...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Değişim zamanı ''

21. Yüzyılı değişim çağı olarak isimlendiriyoruz. Her şey değişiyor. Dünkü iş yapma şekillerimiz bu gün yok artık. Küreselleşmenin, elektroniğin, yeni yazılımların, yeni elleçleme sistemlerinin, yeni yönetim tekniklerinin, yeni teorilerin ve ölçek bü...