Atilla Yıldıztekin Lojiport Dergisi

Category : Lojiport Dergisi

1 yıl önce   Click to Read or Listen

Başlarken

DÜNYA gazetesindeki ilk yazıma kurucumuz Nezih Demirkent’in “bu meslek masa başında yapılmaz” sözüyle başlamak istiyorum. 25 yıldır Türkiye’yi dolaşan bir ekonomi muhabiri olarak, mesleğe başladığım DÜNYA’da yazmak büyük bir onur.İş insanı Haluk Ünde...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Demiryolu Aktarma Merkezleri. ''

Demiryolu taşımacılığı sektörü, Intermodal sistemi, “Teslim alınan noktadan istasyonlara, istasyonlardan teslim edilen noktalara kadar olan, kısa kara taşımalarının dışındaki uzak mesafe taşımalarının demiryolu ile taşınması” olarak tanımlar. Limanla...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Ocak 2017 ​Lojiport için yazı ''

Günümüzde gelişmişliğin bir ölçüsü de çevre korumasına vermiş olduğumuz önemdir. Üretilen tüm ürünler, verilen tüm hizmetler sonunda, çevrenin kirlenmemesi gerekmektedir. Çevre korunması ile ilgili hassasiyet önce kişiler tarafından gündeme getirilmi...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Yeşeren Lojistik, “Yeşil Lojistik” ''

Üzerine yaşadığımız dünya, ayağımızı bastığımız toprak, içtiğimiz su ve içinde yaşadığımız atmosferden soluduğumuz hava kirleniyor. Küreselleşme, sanayileşme, tüketimin yarattığı çevre kirliliği yakın gelecekte dünyamızı yaşanamaz bir hale getirecek....

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Otomotiv Lojistiği. ''

Ülkemizde ekonomik göstergelere yön veren 2 adet ana sektör bulunmaktadır. Bunlardan biri olan inşaat sektörü uzun dönem ekonomik istikrarın, milli gelirden tüketim dışı kalabilen birikimin bir göstergesidir. Tüketilen yerli malzemelerle iç piyasanın...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Tehlikeli Madde Taşıması. ''

Ekonomi tüketim odaklıdır. Yaşayan her canlı tüketir. Tüketimin olduğu her yerde de üretim ihtiyacı oluşur. Ticaret, üretimin tüketime dönüşme süreci olarak tanımlanır. Üretimin tüketime dönüşmesi ise ancak üretim noktasında oluşan ürünlerin tüketim...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Lojiport Ocak 2008. ''

Danışmanlığını yapmakta olduğum firmalarımdan biri için, içeride yapılan lojistik hizmetleri dışarıdan satın almaya karar verdik. Ülkemizin önde gelen lojistik firmalarına bu isteğimiz bildirdik. Üretimden paletlenmiş olarak çıkan ürünleri prog...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Küresel rekabet ve Lojistik. ''

Küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Serbestleşen ve kolaylaşan uluslararası ticaret dünyanın her yerinde üretilen ürünlerin hızlı ve ekonomik olarak dünyanın her yerine taşınmasını ve tüketime sunulmasına olanak yaratmıştır. Pazardaki rekabetin ölçek...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Lojiport Mart 2008. ''

Cumhuriyetimiz kurulduğu 1923 yılından günümüze dış ticaret dengemiz sadece 1930-1950 yılları arasında açık vermemiştir. Bu tarihten sonra ithalat ve ihracat üzerinde verilen doğru veya yanlış devlet kararları ile ne yaparsak yapalım dış ticaret deng...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Lojistik Sektörü Satılık. ''

Satışın iki temel yolu var. Ya “ucuz” diye satacaksınız ya da “farklı” diyeceksiniz. Bir malın hem ucuz hem farklı olması düşünülemez. Hizmet satışında da aynı kural geçerli. Lojistik de bir hizmet satışıdır. Rekabet yoğundur. Hizmetimize talip o...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Mersin Lojistik Strateji Planı Tamamlandı. ''

“Türkiye Lojistik üs olacaktır “ artık tüm partiler ve hükümetler için bir milli politika haline gelmiştir. “Uluslararası taşıma koridorlarında yer almak “ hedefimizdir. Dünya ticaretinde yer almak amacıyla; Mersin bölgesinde “Mersin ilimizi ülkemi...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

Müşteri Odaklılık

Geçtiğimiz yıllarda üretim teknolojilerinde yaratılan gelişmelerle, globalleşmenin getirdiği ürün çeşitlemesiyle, dünya ticaretinin serbestleşmesiyle, her türlü ürünün her yerde bulunabilirliğinin arttırılmasıyla ürün arzında büyük bir artış meydana...