Atilla Yıldıztekin Lojistik Dergisi

Category : Lojistik Dergisi

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Ambar-Depo-Dağıtım Merkezi Gelişmesi ''

Lojistik, ham madden tüketime kadar olan tedarik zincir içindeki mal, hizmet ve bilginin, her iki yöne doğru olan hareketinin planlanması, yerine getirilmesi ve kontrolü şeklinde tanımlanır. Lojistiğin esası hareket kontrolü olup, hareketin olmadığı...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Lojistik sektöründe girişimcilik ''

Girişimci veya küresel tanımıyla Entrepreneur, ya da eski deyişle müteşebbis ürün veya hizmet üretimi için gerekli olan kaynakları bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini organize eden kişi olarak tanımlanmaktadır. Klasik üretim faktörleri sermay...