Atilla Yıldıztekin Marine Deal Dergisi

Category : Marine Deal Dergisi

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Taşıma Güvenliği. ''

Tedarik zinciri süreci her cins ürün için geçerli. Tüm ürünlerin zincir üzerindeki hareketleri ham maddeden başlıyor, yarı mamul oluşuyor, ürün yaratılıyor ve kullanıma hazır son ürünün, son kullanıcıya tesliminden sonra devam edip, satın alınıp...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' ​Taşıma Koridorlarında Uyum Sağlanması. ''

Cumhuriyetimizin başlangıcında kendimize bir vizyon belirlemişiz. “Gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak” 20. yüz yılın ikinci yarısı başladığı bu vizyon değişti ve yerini “Gelişmiş Ülkelere Benzemek “ aldı. Nato’ya olan bağlılığımız sonucunda da ken...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' ​2008 de Lojistik Sektörü. ''

Ülkelerde lojistik pazarını geliştiren iki adet faktör var. Bunlardan birincisi o ülkenin lojistik potansiyelinin artışı olup; diğeri de outsource yani dış kaynak kullanımı oranının yükselmesi. Dünya bankası verilerine göre bundan 2 yıl öncesine kada...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Taşıma Koridorlarında Uyum Sağlanması. ''

Cumhuriyetimizin başlangıcında kendimize bir vizyon belirlemişiz. “Gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak” 20. yüz yılın ikinci yarısı başladığı bu vizyon değişti ve yerini “Gelişmiş Ülkelere Benzemek “ aldı. Nato’ya olan bağlılığımız sonucunda da ken...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

​'' Lojistik Üs Olarak Türkiye. ''

Dünya Ticaretinin serbestleşmesi amacıyla, ürünlerin dolaşımının üzerindeki engellerin kaldırılması ve üretimin küreselleşmesi sonucu üretim ölçekleri artmış ve bu üretimin küresel tüketimi söz konusu olmuştur. Türkiye, Batısında büyük bir üretimin,...