Atilla Yıldıztekin Pencere Dergisi

Category : Pencere Dergisi

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' ​Lojistiğin Sağlıklı Büyümesi. ''

Dünya üzerinde her şey çoğalıyor, ölçekler büyüyor. Azalan tek şey üzerine inşaat yapılacak toprak parçaları. Yüzölçümü sınırlı bir coğrafyada yeni konutlar, ticaret merkezleri, sanayi tesisleri, spor alanları, depolar inşa etmekteyiz. İnşa edilen he...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Dağıtım Merkezi Yönetimi. ''

Küreselleşen dünya ekonomisi yaşam şekillerimizi değiştiriyor. Dünya ticaret örgütünün de katkılarıyla tüm yer kürenin tek pazar olacağı günlere doğru geçiyor zaman. Gümrüklerin ortadan kalkacağı günler yakın artık. Bölgesel ticaret birlikleri, gümrü...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Tedarik zincirinde son metre, Raf teslimi. ''

Küresel ticaretin şekli değişti. Geçmişte, özellikle son kullanıcıya dönük tüketim ürünleri üreten kuruluşlar, bu ürünlerini diğer ülkelerdeki acentelerine, bayilerine veya toptancılarına ihraç edip, bu ürünlerin son kullanıcıya teslim işini de bu ku...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Lojistik Sektöründe Bilgi Teknolojileri.? ''

Lojistik, 2. Dünya savaşından sonra sivil endüstride uygulanmaya başlanmış olan bir iş yönetim şeklidir. Malzeme hareketi olan veya servis hizmeti gerektiren tüm iş kollarında kullanılmaktadır. Temelinde, iş yapma süreçlerinin yani tedarik zincirinin...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Taşımamızın Güvenliği. ''

Üretim ile tüketim noktası arasında mesafe ve zaman farkı olduğu her uygulamada, dalından koparıp tüketmediğimiz konumda, tedarik zinciri süreci her cins ürün için geçerlidir. Tüm ürünler zincir üzerindeki hareketlerine ham madde halinden başlar, yar...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Lojistik Sektörü ve Bilişim Sistemleri. ''

Lojistiğin tanımında; ham maddeden tüketime kadar olan tedarik zincirinin içindeki her türlü malzemenin, servis hizmetinin ve bilgi akışının, her iki yöne doğru olan hareketinin yönetimi yatmaktadır. Süreç yönetimi de tüm yönetim fonksiyonları gibi...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Lojistiğin 7 Doğrusu. ''

Tüm canlılarda görülen ortak özellik yaşamaktır. Canlılar doğar, büyür, çoğalır ve ölürler. Yaşamak için en temel ihtiyaçlarımızın başında beslenmemiz ve korunmamız gelmektedir. Temel ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekir ve bunların tümünde de tüket...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' ​Boşta Geçen Zamanı Değerlendirelim. ''

Yaşayan canlıların en önemli özelliklerinden biri de tüketimleridir. Her canlı doğar ve büyür. Büyüme için enerji gerekir. Enerji ise tabiatta doğal olarak yaratılan kaynakların tüketilmesi sayesinde gerçekleşir. İnsanlık gelişme süreci içinde bu tük...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Araçlarımızın verimli kullanılması. ''

Yaşayan canlıların en önemli özelliklerinden biri de tüketimleridir. Her canlı doğar ve büyür. Büyüme için enerji gerekir. Enerji ise tabiatta doğal olarak yaratılan kaynakların tüketilmesi sayesinde gerçekleşir. İnsanlık gelişme süreci içinde bu tük...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Beyaz Eşya Lojistiği. ''

Ülkelerin ekonomik gelişmeleri belli faktörlerle değerlendirilmektedir. Kişi başına düşen elektrik tüketimi, tüketim mallarındaki artış, otomobil sayısı, televizyon sayısı, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın gibi ürünler bu gösterge...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

'' Yedek Parça Lojistiği. ''

Yaşamımızı kolaylaştıran en önemli yardımcılarımız makinelerdir. Yazım sırasında en çok hata yaptığımız, hatta makine mühendisi bile olsak yazarken zaman zaman “Makina” diye yanlış yazığımız sihirli bir kelimedir “Makine” Türk Dil Kurumu Makineyi; H...

4 yıl önce   Click to Read or Listen

''Lojistik sektöründe risk ve kriz yönetimi. ''

Çalışan her sistem varlığını devam ettirmek için üretmek zorundadır. Kurumların da varlıkları uzun dönem performanslarını korumak, hatta geliştirmek için kullanılır. Ölçülebilir performansların başında da elde edilen ticari kazanç yani kar gelmektedi...