Depolama Hakkında

Category : Depolama Hakkında

1 yıl önce   Click to Read or Listen

​Depolama Firmaları

Lojistik sektöründe depolama hizmetleri farklı yapıdaki firmalar tarafından verilmektedir. Sektörde tedarik zinciri içinde ham maddeden tüketime kadar taşıma ve depolama hizmetini veren 3PL adını verdiğimiz uluslararası ve ulusal büyük firmalar bulun...

1 yıl önce   Click to Read or Listen

​Depolama Ekipmanları

Depolarda maliyet içeride ürünlerin kapladığı hacımın maliyeti ile belirlenmektedir. Maliyetlerin düşürülmesi için depolarda olabildiği kadar dar koridorlarda çalışacak, maksimumum yüksekliğe çıkabilecek, hızlı forkliftler kullanılmaktadır. Bu forkli...

1 yıl önce   Click to Read or Listen

​Depolama Hakkında

Tedarik zinciri sürecinde temel olan ilk operasyon depolamadır. Arz ve talebin birbirine eşit olmadığı her yerde depolama hizmeti verilmesi zorunludur. Üretimin genellikle ekonomik ölçek avantajını sağlayacak şekilde aynı seviyede verilmesi bir üreti...