'' Deniz Lojistiği için Intermodal Taşımacılık '' .

7 Deniz Dergisi

697 Views

        

CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals www.cscmp.org )

tarafından tanımlanan lojistik hizmet, hammaddeden tüketime kadar olan tedarik

zinciri içindeki her türlü malzeme, hizmet ve bilgi akışının her iki yöne doğru, etkili

ve verimli bir şekilde planlanmasını, uygulanmasını ve kontrol edilmesini

içermektedir. Bu tanım içindeki malzeme hareketi lojistiğin temelidir. Özellikle 2.

Dünya Savaşının ardından ekonominin, endüstrinin ve tüketimin küreselleşmesi

kapasiteler büyümüş ve uygun hammadde ile tüketim noktasının farklı olması

nedeniyle nakliyeler uzak mesafelere büyük ölçekli gemilerle hatta konteynerlerle

yapılmaya başlamıştır.

Daha büyük kapasitede konteyner ve dökme yük gemileri inşa edilmektedir.

Gemilerin draftları ile birlikte liman su derinlikleri arttırılmış, rıhtım uzunlukları

büyütülmüştür. Daha hızlı ve daha fazla miktarda yük alan ve daha fazla sayıda

konteyner alan gemiler hareket halindedir. Limanlarda daha büyük vinçler

çalışmaktadır artık. Elleçleme hızları arttırılmıştır. Full otomatik konteyner

terminallerinden söz edilmeye başlanmıştır. Daha fazla sayıda Ro Ro hatları

açılmış daha büyük gemiler hizmete alınmış, özel Ro Ro terminalleri inşa

edilmiştir.

Deniz yolu ile gelen büyük miktardaki yük ve konteynerler için limanlara

demiryolları bağlantısı zorunlu hale gelmiştir. Demir yolları üzerindeki katar

adetleri ve kapasiteleri büyütülmüş, tren hızları yükseltilmiş, vagon sayıları ve

tipleri arttırılmıştır. İstasyonlardaki elleçleme alanları büyütülmüş, lokomotiflerin

transfer süreleri kısaltılmış ve özel vagonlar artık fabrikalara, depolara,

terminallere, lojistik köylere ulaşmaktadır. Teslim ve kabul noktalarına kadar

kadar döşenen demir yolları ile adresten adrese mal sevkiyatı sağlanmaktadır.

Demiryolları limanların artık vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ro – La

taşımacılığı yaygınlaşmaya, hatta karayolu taşımacılığının zorlaştırılması ile

teşvik edilmeye başlanmıştır.

Otoyollar ve güçlendirilmiş duble yollar limanlara ve demiryolu istasyonlarına

bağlanmış yurt içinde denize uzak endüstriyel alanlarda konteyner terminalleri

oluşturulmuş ve gerek dolu gerek boş konteynerler stoklanmaya başlanmıştır.

Bütün bunlar geleceğin en popüler işi olacak “Kombine taşımacılığın” veya

“Intermodal taşımacılığın” ayak sesleridir. Bu gün için şu engeller ve problemler

de olsa, gelecek, hem AB’nin zorlaması ile, hem de küreselleşmenin baskısı ile

birleştirilmiş taşımacılığın ve bunun yönetiminin olacaktır. Bu gün için

karşılaştığımız sorunlar ve eksiklikler şunlardır;

1- İthalatın ve ihracatın yani gidiş ve geri dönüş yüklerinin dengeli olmaması Intermodal taşımacılığın maliyetini arttırmakta ve verimini azaltmaktadır.

2- Intermodal taşımacılığın temel taşıma kabı olan konteynerlerin farklı hatlarla kendi markaları ile taşınması ortak kullanıma engel olmakta ve limana uzak noktalarda bulunabilirliğini azaltmaktadır.

3- Limanlar, demiryolu bağlantıları, duble yollarla ilgili alt yapı çalışmaları yapılmamıştır ve planlananlar da yavaş ilerlemektedir.

4- Demiryollarının emniyeti, ulaşım süresi, istasyonlardaki elleçleme tesis ve ekipmanları, tekel haline gelmesinin yarattığı pahalılık, hat iyileştirme çalışmalarının azlığı gelişme hızını düşürmektedir.

5- Kısa mesafe ve iç sularda deniz taşımacılığımız gelişmemiştir. Yok denecek kadar az kullanılmakta yerini kara taşımacılığı almaktadır.

6- Lojistik, intermodal taşıma, kombine taşıma, kara, demiryolu ve denizyolu taşıması eğitimi veren kurumlarımız ya yoktur ya da sayıları yetersizdir.

7- Farklı taşıma metotlarının birleştirilmesi sırasında kullanılan formlar, sistemler, araya giren gümrük veya yeniden irsaliye kesme zorunlulukları işlemleri karışık bir hale getirmekte ve kullanımdan uzaklaştırmaktadır.

8- Karayolu aracı almaya, gemi işletmeye, vagon kiralamaya hatta depo açmaya bile teşvik verilirken kombine taşımaya bir teşvik unsuru getirilmemiştir.

Tüm bu eksiklerin giderilmesi, problemlerin çözülmesi şarttır. Yapacak çok işimiz,

yürüyecek çok yolumuz ve çıkılacak çok dağımız vardır. Henüz zirveye ulaşacak

kadar hazırlanmadık, yürümedik ve zirveyi görecek kadar da çıkmadık. Ancak

biliyoruz ki “Zirve” orada görmesek de, ulaşmasak da orada. Her şey önce hayal

etmekle, sonra istemekle başlar. Hayal edebiliyor musunuz?

.

Atilla Yıldıztekin

Lojistik Yönetim Danışmanı

Atilla@yildizekin.com

0 532 215 6818
NEW INNOVATION AT 2021 FOR THE CRYPTO CURRENCY. BIG OPPORTUNITY. FREE DOWNLOAD and FREE COINS.

( π ) Pi is a new digital currency developed by Stanford PhDs, with over 15 million members worldwide. To claim your Pi, follow this link https://minepi.com/yildiztekin Download from your mobile phone and use username (yildiztekin) as your invitation code. Then mine from your mobile or desktop to collect Pi coin everyday.