'' Fuar Lojistiği '' .

7 Deniz Dergisi

1041 Views

        

İkinci Dünya savaşından sonra Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi çalışılmalarının sonucu sermaye, iş gücü, üretim, tüketim, hizmetler ve bilgi küreselleşmiş bir hale gelmiştir. Çokuluslu şirketler 2000 yılında dünya ticaretinin % 25’ini gerçekleştirirken bu oranın 2020 yılında % 50 oranının üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu şirketler farklı ülkelerde şirket satın almaları veya birleşmeleri ile büyürken dünyanın tek pazar haline geleceğini görmekte ve iş planlarını bu amaç doğrultusunda yapmaktadırlar. Farklı ülkelerde üretilen ürünler ve verilen hizmetler sadece o ülkenin kullanımı için değil tüm ülkelerde kullanılmak için planlanmaktadır. Bu da hizmetlerin ve tüketimin küreselleşmesine yani ürünün ve servisin tüm ülkelere tanıtımı ile sağlanabilmektedir. Bu tanıtımın birinci yöntemi uluslararası fuar organizasyonlarıdır. Ürünler ve hizmetler bu kanalla girilmesi istenilen pazarlara sunulmaktadır.

Geçmişte ürün veya hizmet grupları adına düzenlenen fuarlar, günümüzde ihtisas fuarları adını almıştır. Bu yöntemle belli bir ürün veya hizmet fuar kapsamı içine alınabilmektedir. Katılım özelleşmekte ve katılımcı sayısı artmaktadır. Fuarların belli konularda özelleşmesi de fuarlara davetli olarak katılan kişi ve kuruluşların o konuda daha yoğun ilgilerinin olmasını sağlamaktadır. Katılan kişiler fuarlarda aradıkları ürün ve hizmeti, ilgili kişileri ve sorularının cevaplarını bulmak istemektedirler.

Ülkemizde de fuarcılık hızla gelişmektedir. Daha büyük, modern ve kapalı alanları geniş olan fuar tesislerinin yapılmasıyla, yüzlerce kuruluşun, binlerce ziyaretçiye hizmet verdiği fuar aktiviteleri düzenlenebilmektedir. Geleneksel hale gelen ihtisas fuarları bir yarış halinde kuruluşların her yıl daha geniş alan ve daha görünür stant yapmalarına fırsat vermektedir. Bu noktada ziyaretçi sadece fuarın açılış günü ile kapanış günü arasındaki süreçte devrede olmaktadır. Amaç açılışta kusursuz bir stant hazırlayıp, kapanışa kadar bu durumu korumaktır. Fuarcılık nasıl bir ihtisas işi ise fuar süreci içinde verilen lojistik hizmetler de ayrı bir ihtisas konusudur. Sürecin fuarın tarihinden aylar öncesi başladığı ve bitişinden sonra da devam ettiği bir aktivitedir fuara lojistiği.

Fuara katılan firmalar fuar alanına, dekorasyona, şovlara, hosteslere ve fuar içi aktivitelere binlerce dolar öderken; o harcama hızı altında fuar lojistiğini gözden kaçırabilmektedirler. Bunun önlenmesi için son yıllarda fuarlarda lojistik desteği sağlayacak, iş birliği yapılan lojistik kuruluşlarının adını duymaya başladık. Birçok organizatör bir veya birkaç lojistik kuruluşla iş birliği anlaşması yapıp, fuara katılan kuruluşları bu lojistikçilere yönlendirebilmektedir. Günümüz şartlarında işin doğrusu budur.

Fuar lojistiği sadece malzemelerin fuar alanına taşınması ve sonra bunların kaldırılması değildir. Çalışmalar stant dizaynında birlikte yapılması gereken çalışmalardır. Amaç en kısa sürede, en kolay şekilde kurulacak ve en kısa sürede hasar görmeden, tekrar kullanılabilecek stant dizayn etmek olmalıdır. Bu da taşımanın, elleçlemenin, montajın, sökmenin ve saklamanın en uygun olduğu modelin seçimidir. Bu noktada lojistik firmasının bilgi ve deneyimine ihtiyaç olmaktadır.

Fuar stantları genellikle son gece veya fuar sabahı kurulan yapılardır. Fuar alanında aynı anda yüzlerce kuruluşun çalıştığı, elektrik, forklift, ulaşım, iletişim, güvenlik gibi hizmetlerin bir kaos halinde gerçekleştirilmeye çalıştığı bir süreç yaşanmaktadır. Yüzlerce araç aynı anda alana dolmakta ve istenilen hiçbir hizmet istenildiği şekilde temin edilememektedir. Kazalar, sürtüşmeler hatta kavgalar yaşanabilmektedir.

Doğru çözüm sadece katılımcı firmaların lojistik hizmetinin verilmesi değil tüm hizmetlerin planlanarak bir düzen içinde sağlanmasıdır. Bu nedenle gereken malzeme, ekipman ve iş gücü planlaması için tüm fuar alanındaki lojistik hizmetlerinin tek firmanın sorumluluğuna verilmesi yararlı olmaktadır.

Uluslararası fuarlarda stant malzemelerinin ve teşhir edilecek ürünlerin taşınması, gümrüklemesi, paketlerinin açılması, toplanması, tekrar paketlenmesi ve yurtdışına geri gönderilmesi de ayrı bir ihtisas gerektirmektedir. Tüm bu işlerin en son anda ve en hızlı şekilde yapılması ancak formalitelerin önceden hazırlanması ile ve yakın takiple mümkün olabilmektedir. Bu sayede açılış sabahı kilometrelerce uzaktan gelen malzemeler stantta hazır olabilecektir. Bu konu da özel bir lojistik hizmettir. Uzman kuruluşlar tarafından yerine getirilmelidir.

Fuar sırasında dokümanların, personelin, ikram malzemelerin de, taşınması, temini, planlanması da lojistik kuruluşundan beklenmesi gereken hizmetlerden biridir. Bu hizmeti verecek olan kuruluşun elemanlarının tüm stantlarda olması yerine fuar içinde kurulacak bir merkezden planlanması en ekonomik yöntemdir.

Türkiye’de stantlar genellikle her yıl yeniden planlanmakta ve imal ettirilmektedir. Büyük kaynak israfına yol açan bu olgu aslında stant malzemelerinin yeniden kullanımını sağlayacak şekilde saklanamaması nedeninden ortaya çıkmaktadır. Lojistik kuruluşları bu hizmeti de verecek ve stantların düzgün saklanmasını sağlayarak eksik veya arızalı malzemelerin her an kullanıma hazır hale getirilmesinden de sorumlu olacaktır. Bu sayede tek merkezde saklanan malzemeler gerektiğinde en hızlı şekilde ve kapalı konteynerlerle fuar alanına taşınabilecek, ambalaj malzemeleri fuar sırasında, fuar alanında saklanabilecek ve en çabuk şekilde monte ve de-monte edilerek fuar hizmetlerinin hızlı yerine getirilmesine olanak sağlanacaktır.

Fuar hizmeti veren kuruluşların kendilerine bir lojistik ortak seçerek çalışma prensiplerinin yazılı ve duyurulabilir hale getirilmesine önem vermeleri ve bunun basılı dosya halinde katılımcıların kolayca yararlanabileceği halde sunulmasını sağlamaları şarttır.

Fuarlar ticaretin gelişmesinde çok önemlidir. Kısa zamanda ve en ekonomik şekilde fuar lojistiğinin sağlanması ancak hizmetlerin planlı ve konsolide edilmiş halde sunulmasına bağlıdır. Bu da ancak ihtisas fuarlarında lojistik hizmet verecek olan lojistik kuruluşları ile sağlanabilecektir. Yoldan geçen araçlarla, sokaktan toplanan elemanlarla veya firmanın kendi elemanları ile fuar lojistik hizmetlerinin verilmesi dönemi artık kapanmıştır.

Atilla Yıldıztekin

Lojistik Yönetim Danışmanı

atilla@yildiztekin.com

0 532 215 6818
NEW INNOVATION AT 2021 FOR THE CRYPTO CURRENCY. BIG OPPORTUNITY. FREE DOWNLOAD and FREE COINS.

( π ) Pi is a new digital currency developed by Stanford PhDs, with over 15 million members worldwide. To claim your Pi, follow this link https://minepi.com/yildiztekin Download from your mobile phone and use username (yildiztekin) as your invitation code. Then mine from your mobile or desktop to collect Pi coin everyday.